Team

Waalstappers is een vrijwilligersorganisatie met een maatschappelijk doel. Er is geen commercieel doel (winst maken) en er zijn geen betaalde medewerkers. De organisatievorm van Waalstappers is een vereniging. De belangrijkste afspraken zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Waalstappers heeft abonnees en leden. Abonnees nemen deel aan activiteiten en bieden activiteiten aan via de kalender. Leden leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van Waalstappers. Het lidmaatschap van de vereniging geeft actieve vrijwilligers het recht deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering en op deze manier invloed uit te oefenen. Er zijn vrijwilligers (leden) voor bestuur, kascontrole, website en publiciteit. 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de Waalstappers organisatie? Stuur dan een e-mail naar info@waalstappers.nl

Vereniging Waalstappers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 75353059.

Waalstappers